IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Les oiseaux de Knokke-sur-Mer
Lippens, L. (1963). Les oiseaux de Knokke-sur-Mer. Le Gerfaut 53: 119-196
In: Le Gerfaut: revue belge d'ornithologie = De Giervalk. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen: Bruxelles. ISSN 0251-1193, more

Available in  Author 
    VLIZ: Aves AVE.109 [31997]

Keywords
    Aquatic birds; Check lists; Belgium, Het Zwin natuurreservaat; Belgium, Knokke [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 

Abstract
    De auteur geeft een overzicht van al de soorten vogels die te Knokke en dan voornamelijk in het Zwin werden waargenomen. Tot in 1945 werden er 86 soorten broedvogels vastgesteld; sindsdien is het aantal gestegen tot 110. Volgende nieuwe broedvogels werden voor het eerst vastgesteld: Phylloscopus sibilatrix (1945), Charadrius hiaticula, Sterna albifrons, Upupa epops, Ficedula hypoleuca (1949), Locustella luscinoides (1950), Asio otus (1951), Porzana porzana, Rallus aquaticus, Limosa limosa, Riparia riparia, Carduelis spinus (1952), Ixobrychus minutus, Luscinia svecica, Coccothraustes coccothraustes (1953), Aegithalos caudatus, Streptopelia decaocto (1956), Ardea cinerea, Asio flammeus (1957), Larus argentatus, Sterna hirundo, Serinus serinus (1960), Regulus regulus (1961), Sterna sandvicensis en Parus ater (1962). Bij deze broedvogels dienen nog meer dan 140 doortrekkers en overwinteraars geteld: vermelden we terloops de meer zeldzame zoals Egretta garzetta, Phoenicopterus ruber, Anser erythropus, Netta rufina, Eudromias morinellus, Tringa totanus robusta, Tringa stagnatilis, Turdus torquatus (soms tot een honderdtal op één morgen), Lanius senator, Acanthis flavirostris en de drie soorten Loxia.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author