IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid
(2000). Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid. D. of. Comunidades eur., S L 327: 1-72
In: Official Journal of the European Communities = Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISSN 1027-6505, more

Available in

Keywords
    Water policy; Marine; Brackish water; Fresh water

Abstract
    Volledige tekst van de 'Kaderrichtlijn Water'

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top