IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

BENTOX Toxische effecten van verontreinigde sedimenten voor marien benthos: 3. BaP concentratiereeks
Foekema, E.M.; Kaag, N.H.B.M.; Scholten, M.C.Th. (1997). BENTOX Toxische effecten van verontreinigde sedimenten voor marien benthos: 3. BaP concentratiereeks. Mar. Ecol. Prog. Ser. 132: 1-15
In: Marine Ecology Progress Series. Inter-Research: Oldendorf/Luhe. ISSN 0171-8630, more
Peer reviewed article  

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keyword
    Marine

Authors  Top 
  • Foekema, E.M., more
  • Kaag, N.H.B.M.
  • Scholten, M.C.Th., more

Abstract
    In het kader van de 3e fase van het Project BENTOX is in januari 1995 een concentratiereeks van benzo(a)pyreen (BaP) in sediment aangemaakt ten behoeve van mesocosmonderzoek naar de ecologische risico's van verontreinigde mariene sedimenten. Na de rijpingsperiode is in september 1995 het BaP-gehalte in de sedimenten bepaald op respectievelijk 0.3, 3.7, 6.4, 22.9, 83.3 en 128.4 mg.kg-1 organisch stof. Het organisch stofgehalte is in alle sedimenten nagenoeg gelijk: 0.44 ±0.07%. Doordat voor alle sedimenten gelijke aanmaak procedures en grondstoffen zijn gebruikt kunnen de sedimenten ook op andere fysisch-chemische karakteristieken gelijk worden verondersteld. Het betreft een unieke sediment concentratiereeks, welke uitermate geschikt is voor de wetenschappelijke onderbouwing van de ecologische risicobeoordeling van PAK ' s in mariene sedimenten. Hoewel de sedimenten tot ca. september 1995 nog niet gereed waren voor uitgebreid experimenteel onderzoek, werd met de onrijpe sedimenten toch een verkennend onderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek dat de overlevingstijd tijdens droogliggen van mosselen nadelig wordt beïnvloed door flaP. De tolerantie voor extreem lage saliniteitswaarden (10%) werd niet merkbaar beïnvloed. Voor een samenvattend overzicht van het gehele BENTOX project, en de daaruit af te leiden aanbevelingen voor het beleid, wordt verwezen naar de cover-nota "BENTOX, een samenvattend overzicht".

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors