IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Beheersvisie Noordzee 2010: Bron van leven, rust en ruimte, motor van economische activiteit
Groenendijk, T. (Ed.) [s.d.]. Beheersvisie Noordzee 2010: Bron van leven, rust en ruimte, motor van economische activiteit. Economische Zaken/Landbouw, natuurbeheer en visserij/Ministeries van Verkeer en waterstaat/Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: The Netherlands. 63 pp.

Keyword
    Marine

Author  Top 
  • Groenendijk, T., editor

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author