IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Maatschappelijke kosten-batenanalyses: consultatiedocument
van Holst, B.; Verheyen, S. (2003). Maatschappelijke kosten-batenanalyses: consultatiedocument. ProSes: Bergen op Zoom. 46 pp.

Available in  Authors 

Keywords
    Costs; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • van Holst, B., more
  • Verheyen, S.

Abstract
    Op welke vragen kunnen de maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA) antwoorden geven en voor welke elementen uit de Langetermijnvisie Schelde-estuarium kan een MKBA zinvol worden toegepast? ProSes zoekt antwoord op deze vragen in het Consultatiedocument maatschappelijke kosten-batenanalyses. Het document is met de bij ProSes betrokken actoren besproken om tot een goede afbakening van de werkzaamheden te komen. De reacties zijn gepresenteerd in de Reactienotitie; wikken en wegen: vragen en antwoorden over de plannen van aanpak voor S-MER en MKBA.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors