IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Het disjuncte patroon van Avicennia marina (Forsk.) Vierh. langs de oostkust van Afrika (Kenya, Gazi Bay): een ecologisch vergelijkende studie. Disjunct pattern of Avicennia marina (Forsk.) Vierh.at the East Coast of Africa(Kenya, Gazi Bay): an ecological comparative study
De Bondt, R. (1995). Het disjuncte patroon van Avicennia marina (Forsk.) Vierh. langs de oostkust van Afrika (Kenya, Gazi Bay): een ecologisch vergelijkende studie. Disjunct pattern of Avicennia marina (Forsk.) Vierh.at the East Coast of Africa(Kenya, Gazi Bay): an ecological comparative study.. MSc Thesis. VUB: Brussel. 132 pp.

Thesis info:
    Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen & Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Biologie; Ecology and Biodiversity; Laboratorium voor Algemene Plantkunde en Natuurbeheer (APNA), more

Keywords
    Mangroves; Avicennia marina (Forssk.) Vierh. [WoRMS]; ISW, Kenya, Gazi Bay [Marine Regions]; Marine

Author  Top 
  • De Bondt, R.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author