IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Enkele opmerkingen over het geslacht Enteromorpha Link op de schorren en slikken van Z.W.-Nederland
Nienhuis, P.H. (1969). Enkele opmerkingen over het geslacht Enteromorpha Link op de schorren en slikken van Z.W.-Nederland. Gorteria 4(10): 178-183
In: Gorteria (Leiden). Rijksherbarium: Leiden. ISSN 0017-2294, more
Peer reviewed article  

Available in  Author 

Keyword
    Marine

Author  Top 
  • Nienhuis, P.H., more

Abstract
    Sinds 1966 houden wij ons onder meer bezig met de wiervegetatie van de schorren en slikken in het Deltagebied. Naast een globale inventarisatie van de groen-, bruin-, rood- en blauwwieren speelt het onderscheiden van gemeenschappen in dit onderzoek een belangrijke rol. Het onderzoek is tot nu toe vooral op de Grevelingen geconcentreerd; de meeste gegevens die in dit artikel ter sprake komen zijn dan ook in deze zee-arm verzameld. Er kon een groot aantal bijzonderheden over de verspreiding en de oecologie van Enteromorpha-soorten worden genoteerd, waarvan er hier een aantal naar voren wordt gebracht.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author