IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Oostende onder water 1953
Vermaut, C. (2003). Oostende onder water 1953. Oostendse Historische Publicaties, 10. Stadsbestuur Oostende: Oostende. 64 pp.
Part of: Oostendse Historische Publicaties, more

Available in  Author 
    VLIZ: Open Repository 139473 [ OMA ]

Keywords
    Floods; Historical account; Photographs; ANE, Belgium, Oostende [Marine Regions]; Marine

Author  Top 
  • Vermaut, C.

Abstract
    In deze publicatie wordt het verhaal verteld van de overstroming van 1953. In de nacht van 31 januari op 1 februari liep de oude binnenstad van Oostende helemaal onder water en dit feit blijft, vijftig jaar na datum, nog altijd in het collectieve geheugen van de Oostendenaars gegrift. In een eerste hoofdstuk komt u meer te weten over de oorzaken en het verloop van de overstroming. In de volgende hoofdstukken vertellen we u meer over de slachtoffers, de hulpverlening, het bezoek van o.a. koning Boudewijn, de schade, enz. Tot slot komt een aantal getuigen aan het woord die het allemaal zelf meemaakten : een politieagent, een ingenieur bij de Dienst der Kust, een verkoopster uit de Kapellestraat, enkele kinderen die deze ramp heel bewust meemaakten, een onderwijzer en een priester-leraar. Zij vertellen hun verhaal op basis van hun eigen ervaringen. Het verhaal wordt rijkelijk opgefleurd met een veertigtal foto’s die een mooi beeld geven van wat er in die winternacht van 1953 en de dagen daarop heeft plaatsgevonden.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author