IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Nichedifferentiatie bij de zeekraal (Salicornia): aanpassingen aan zeewateroverspoeling
Schat, H. (1986). Nichedifferentiatie bij de zeekraal (Salicornia): aanpassingen aan zeewateroverspoeling, in: Rozema, J. (Ed.) Oecologie van Estuariene Vegetatie: bundeling van de voordrachten gehouden op 24 april 1985 in de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. pp. 67-86
In: Rozema, J. (Ed.) (1986). Oecologie van Estuariene Vegetatie: bundeling van de voordrachten gehouden op 24 april 1985 in de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Delta Instituut voor Hydrologisch Onderzoek/Vrije Universiteit Amsterdam: Amsterdam. 169 pp., more

Available in  Author 
    VLIZ: Proceedings [39110]

Keyword
    Marine

Author  Top 
  • Schat, H.

Abstract
    Binnen de zeekraalpopulatie van de Westerkwelder te Schiermonnikoog kunnen drie afzonderlijke soorten onderscheiden worden. Hoewel elke soort over het gehele hoogtebereik van de kwelder voorkomt, vertoont de onderlinge aantalsverhouding een duidelijk verloop met de hoogte. Dit verloop in aantalsverhouding gaat samen met een min of meer parallel verlopende verschuiving in de onderlinge verhouding van het drooggewicht per individu. Door gebruik te maken van correlatietechieken kan in sommige gevallen op grond van de minerale samenstelling van de spruit de groeibeperkende factor geidentificeerd worden. Met name op de hoge kwelder blijkt stikstofgebrek een belangrijke groeibeperkende factor te zijn. De aard van de groeibeperkende factor kan op bepaalde plaatsen per soort verschillen. De per soort verschillende mate van afhankelijkheid van regelmatige overspoeling met zeewater, speciaal met betrekking tot de stikstofopname, kan wellicht in verband gebracht worden met verschillen in de bouw van het wortelstelsel. Naast differentiële groei en zaadproductie draagt differentiële sterfte aanzienlijk bij aan het totstandkomen van het zoneringspatroon. De weerstand tegen ontworteling door golfslag en getijstroming, die op de lage kwelder sterk selecterend werkt, kan met de bouw van de spruit en het wortelstelsel in verband gebracht worden.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author