IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Provincie Zeeland: Een uitstekende kust; Robuuste duinen bij de zuidwestkust van Walcheren: Eindrapportage
(2002). Provincie Zeeland: Een uitstekende kust; Robuuste duinen bij de zuidwestkust van Walcheren: Eindrapportage. BRO: Vught. 54 pp.

Available in

Abstract
    In dit rapport wordt onderzocht wat de mogelijkheden voor het aanleggen van robuuste duinen langs de zuidwestkust van Walcheren zijn. Als bouwsteen wordt het begrip robuuste duinen verder uitgewerkt dan tot nu toe gebeurd is en komt een groot aantal technische en ruimtelijke vragen aan de orde. Deze uitdieping leidt tot een kustvisie die kan bijdragen aan de actuele brede discussie over onze kust. Ten aanzien van dit deel van Walcheren blijken er inderdaad mogelijkheden te zijn, maar wel zeer beperkt. Dit onderzoek is mede gefinancierd door EFRO middelen, die de Europese Commissie in het kader van het Interreg III B programma ter beschikking stelt voor het NWE-programma.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top