IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Watersysteemmodellering, de praktijk bij de afdeling Water
Cauwenberghs, K. (2003). Watersysteemmodellering, de praktijk bij de afdeling Water, in: Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (Ed.) Colloquium: Numerieke oppervlaktewater modellering, mogelijkheden en beperkingen, Antwerpen 23-24 oktober 2003. pp. 1-7
In: Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (Ed.) (2003). Colloquium: Numerieke oppervlaktewater modellering, mogelijkheden en beperkingen, Antwerpen 23-24 oktober 2003. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Borgerhout, more

Available in  Author 
Document type: Conference paper

Keywords

Author  Top 
  • Cauwenberghs, K.

Abstract
    Naast peiler voor integraal waterbeheer, is de afdeling Water eveneens de pionier in Vlaanderen inzake modellering van het oppervlaktewater. Het is vanuit haar jarenlange ervaring dat in deze bijdrage dan ook wordt teruggeblikt op de weg die afgelegd werd tussen de eerste pilootmodelleringsstudies en de allernieuwste modelleringstoepassingen. Inleidend wordt verklaart hoe zowel vanuit de waterysysteembenadering als vanuit integraal waterbeheer de noodzaak tot (geïntegreerde) watersysteemmodellering zich stelt. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de basismodellen als vertrekbasis voor watersysteemmodellering. Hierna worden de Bekken Modellen toegelicht als een voorbeeld van watersysteemmodellering op het bekkenniveau. Operationele Bekken Modellen worden vervolgens besproken als een voorbeeld van geïntegreerde watersysteemmodellering. Bij dit alles wordt ruime aandacht besteed aan de noden en problemen waarmee de afdeling Water werd geconfronteerd bij het implementeren van deze toepassingen alsook aan de oplossingen die werden uitgewerkt.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author