IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Numerieke golfvoortplanting in diep en ondiep water
Monbaliu, J. (2003). Numerieke golfvoortplanting in diep en ondiep water, in: Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (Ed.) Colloquium: Numerieke oppervlaktewater modellering, mogelijkheden en beperkingen, Antwerpen 23-24 oktober 2003. pp. 1-11
In: Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (Ed.) (2003). Colloquium: Numerieke oppervlaktewater modellering, mogelijkheden en beperkingen, Antwerpen 23-24 oktober 2003. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Borgerhout, more

Also published as
  • Monbaliu, J. (2003). Numerieke golfvoortplanting in diep en ondiep water. Water Nieuwsbrief 11/12: 1-8, more

Available in  Author 
Document type: Conference paper

Keywords
    Deep water; Numerical models; Shallow water; Surges; Tidal waves; Wave propagation; ANE, Belgium [Marine Regions]; ANE, North Sea [Marine Regions]; Marine

Author  Top 
  • Monbaliu, J., more

Abstract
    Wanneer we aan golven denken, denken we bijna automatisch aan golven op zee, aan golven dieop het strand rollen of die met volle geweld op de zeedijk neerkomen. We denken niet direkt aaneb en vloed. In beide gevallen hebben we echter met golven te maken. In het laatste gevalspreken we over getijdegolven, in het eerste geval spreken we over zeegang en/of deining. Webeperken ons hier tot de numerieke modellen die de voortplanting van zeegang en deiningberekenen. Een bijkomende beperking is dat enkel in meer detail zal ingegaan worden op dezogenaamde spectrale golfmodellen.De historische achtergrond, de huidige ‘state of the art’, en het gebruik van spectrale modellenwordt kort geschetst. Daarna worden de verschillende fysische processen beschreven. In diepwater zijn slechts een beperkt aantal processen actief. Naarmate men van diep naar ondiep watergaat worden de processen die de interactie met de bodem in rekening brengen belangrijker.Als illustratie worden twee voorbeelden getoond. Het eerste voorbeeld is een hindcast voor deNoordzee, dus in relatief diep water. Daarna wordt ook een voorbeeld in ondiep water getoond,namelijk een berekening voor de Belgische kust. Daarbij wordt aangetoond dat het belangrijk isom met het volledige spectrum rekening te houden.Als slot wordt kort ingegaan op wat men als evolutie mag verwachten in spectralegolfmodellering.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author