IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Maatschappelijke Impactstudie voor de binnenvaartontsluiting van de Vlaamse kusthavens, MaIS: Integrale versie [CD-ROM]
(2001). Maatschappelijke Impactstudie voor de binnenvaartontsluiting van de Vlaamse kusthavens, MaIS: Integrale versie [CD-ROM]. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur, Administratie Waterwegen en Zeewezen, Afdeling Bovenschelde, Afdeling Waterwegen: Antwerpen. 1 cd-rom pp.

Abstract
    Dit rapport werd opgemaakt naar aanleiding van de studieopdracht "Maatschappelijke Impactstudie voor de binnenvaartonstsluiting van de Vlaamse kusthavens", kortweg MaIS, uitgeschreven door de Administratie Waterwegen en Zeewezen, afdeling Bovenschelde en afdeling Waterwegen Kust. Doel van de studie was tot een maatschappelijke evaluatie te komen van de verschillende binnenvaartonstluitingsalternatieven. aanleiding van het project zijn de bindende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.Het rapport bestaat uit vier delen. Het eerste deel geeft de doelstellingen en de context van de studie weer. Het tweede deel behandelt de optimalisatie van de alternatieven. Het derde deel geeft de resultaten weer van de evaluatie van die altatieven. Het vierde deel, tenslotte, bevat de bijlagen en het kaartmateriaal.Het werk is geen eindpunt. De MaIS maakt deel uit van een groter geheel dat tot doel heeft de Vlaamse Kusthavens op en optimale manier te verbinden met het hinterland.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top