IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Koppeling van koolstof- en stikstofmetabolisme van algen en bacteriën in een estuarien pelagisch ecosysteem: bepaling door modelleren van een pulse-chase experiment met 13C-labelling
Van den Meersche, K. (2003). Koppeling van koolstof- en stikstofmetabolisme van algen en bacteriën in een estuarien pelagisch ecosysteem: bepaling door modelleren van een pulse-chase experiment met 13C-labelling. BSc Thesis. Universiteit Gent: Gent. 93, Appendix A1-D3 pp.

Thesis info:

Available in  Author 
Document type: Dissertation

Keywords
    Algae; Bacteria; Carbon 13; Estuaries; Metabolic disorders; Modelling; Pelagic environment; Phytoplankton; ANE, Denmark [Marine Regions]; Denmark [Marine Regions]; Marine

Author  Top 
  • Van den Meersche, K., more

Content
  • Van den Meersche, K.; Middelburg, J.J.; Soetaert, K.; Van Rijswijk, P. (2003). Coupling of the carbon and nitrogen metabolism of algae and bacteria: modelling a 13C pulse-chase experiment, in: Van den Meersche, K. Koppeling van koolstof- en stikstofmetabolisme van algen en bacteriën in een estuarien pelagisch ecosysteem: bepaling door modelleren van een pulse-chase experiment met 13C-labelling. pp. A1-A15, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author