IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Integraal waterbeleid in Vlaanderen en Nederland
Maes, F.; Lavrysen, L.; Maes, F. (2003). Integraal waterbeleid in Vlaanderen en Nederland. Actualia Milieurecht, 1. Die Keure: Brugge. ISBN 90-5958-168-7. XIII, 358 + bijlage pp.
Part of: Actualia Milieurecht. Die Keure: Brugge, more

Also published as
 • Maes, F.; Lavrysen, L.; Maes, F. (2003). Integraal waterbeleid in Vlaanderen en Nederland. Die Keure: Brugge. ISBN 90-5958-168-7. XIII, 358 pp., more
 • Maes, F.; Lavrysen, L.; Maes, F. (2003). Integraal waterbeleid in Vlaanderen en Nederland. Die Keure: Brugge. ISBN 90-5958-168-7. 358 pp., more

Available in  Authors 
  VLIZ: Belgian coast LAW11 [53591]

Keywords
  Belgium; Management; Monitoring; Netherlands; River; Water; Water management; Belgium [Marine Regions]; Netherlands [Marine Regions]; Marine

Authors  Top 
 • Maes, F., editor, more
 • Lavrysen, L., editor
 • Maes, F.

Content
 • Maes, F. (2003). Inleiding, in: Maes, F. et al. Integraal waterbeleid in Vlaanderen en Nederland. Actualia Milieurecht, 1: pp. 1-4, more
 • Emery, J. (2003). De Europese Kaderrichtlijn Water, in: Maes, F. et al. Integraal waterbeleid in Vlaanderen en Nederland. Actualia Milieurecht, 1: pp. 5-15, more
 • Maes, F. (2003). Doorwerking van de internationale en Europese milieubeginselen in het Vlaams integraal waterbeleid, in: Maes, F. et al. Integraal waterbeleid in Vlaanderen en Nederland. Actualia Milieurecht, 1: pp. 17-43, more
 • Gonsaeles, G. (2003). Vlaamse waterbeleidsstructuren als basis voor integraliteit, in: Maes, F. et al. Integraal waterbeleid in Vlaanderen en Nederland. Actualia Milieurecht, 1: pp. 45-70, more
 • Heyman, J. (2003). Inspraak en planvorming in het integraal waterbeleid: reflectie over de opmaak van de waterbeheerplannen in het decreet betreffende het integraal waterbeleid, in: Maes, F. et al. Integraal waterbeleid in Vlaanderen en Nederland. Actualia Milieurecht, 1: pp. 71-112, more
 • Carette, A. (2003). Enkele algemene instrumenten van het integraal waterbeleid: oeverzones, verwerving van onroerende goederen, aankoopplicht en vergoedingsplicht, in: Maes, F. et al. Integraal waterbeleid in Vlaanderen en Nederland. Actualia Milieurecht, 1: pp. 113-148, more
 • De Smedt, P. (2003). Naar een ruimtelijke ordening op waterbasis? De impact van het Vlaamse kaderdecreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid op het beleidsdomein van de ruimtelijke ordening, in: Maes, F. et al. Integraal waterbeleid in Vlaanderen en Nederland. Actualia Milieurecht, 1: pp. 149-191, more
 • Van Hall, A. (2003). Water stuurt ruimtelijke inrichting: nieuw denken over oud water, in: Maes, F. et al. Integraal waterbeleid in Vlaanderen en Nederland. Actualia Milieurecht, 1: pp. 193-222, more
 • Gonsaeles, G.; Vanderstraeten, F. (2003). De verwezenlijking van de milieudoelstellingen in het Vlaamse Gewest, in: Maes, F. et al. Integraal waterbeleid in Vlaanderen en Nederland. Actualia Milieurecht, 1: pp. 223-263, more
 • Van Rijswijk, M. (2003). Implementatie van de kaderrichtlijn water in het Nederlandse recht, in: Maes, F. et al. Integraal waterbeleid in Vlaanderen en Nederland. Actualia Milieurecht, 1: pp. 265-297, more
 • Balthazar, H. (2003). Water is wat ons bindt: over integraal waterbeleid op bovenlokaal niveau, in: Maes, F. et al. Integraal waterbeleid in Vlaanderen en Nederland. Actualia Milieurecht, 1: pp. 299-307, more
 • Dua, V. (2003). Slotwoord, in: Maes, F. et al. Integraal waterbeleid in Vlaanderen en Nederland. Actualia Milieurecht, 1: pp. 309-315, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors