IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Naar een ruimtelijke ordening op waterbasis? De impact van het Vlaamse kaderdecreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid op het beleidsdomein van de ruimtelijke ordening
De Smedt, P. (2003). Naar een ruimtelijke ordening op waterbasis? De impact van het Vlaamse kaderdecreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid op het beleidsdomein van de ruimtelijke ordening, in: Maes, F. et al. Integraal waterbeleid in Vlaanderen en Nederland. Actualia Milieurecht, 1: pp. 149-191
In: Maes, F.; Lavrysen, L.; Maes, F. (2003). Integraal waterbeleid in Vlaanderen en Nederland. Actualia Milieurecht, 1. Die Keure: Brugge. ISBN 90-5958-168-7. XIII, 358 + bijlage pp., more
In: Actualia Milieurecht. Die Keure: Brugge, more

Available in  Author 
    VLIZ: Belgian coast [53600]

Keyword
    Marine

Author  Top 
  • De Smedt, P.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author