IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Sedimentmeetnet Scheldebekken jaarboek 1999-2000
Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (2001). Sedimentmeetnet Scheldebekken jaarboek 1999-2000. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 12 + figs., graphs pp.

Available in  Author | Dataset 
Document type: Annual report

Keywords
    Monitoring; River basins; Sedimentation; Belgium, Lower Schelde Basin [Marine Regions]; Belgium, Upper Schelde Basin [Marine Regions]; Brackish water; Fresh water

Project Top | Author | Dataset 
  • Development of a sediment monitoring network for the Scheldt Bassin, more

Author  Top | Dataset 
  • Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek, more

Abstract
    In dit jaarboek wordt de stand van zaken weergegeven betreffende de uitbouw (tot 31 december 2000) van een sedimentmeetnet op de overgangen van de onbevaarbare naar de bevaarbare waterlopen van het Scheldebekken. Tevens wordt getracht de gegevens die reeds in de functionerende meetposten sinds 3 februari 1999 (installatie van de eerste meetpost) zijn verworven, op een zo overzichtelijke manier weer te geven. Het betreft hier dus gegevens die nog niet een volledig jaar omvatten. Er wordt ook een overzicht gegeven van de werkwijze waarop de gegevens verworven werden en de manier waarop ze in een database worden opgeslagen.

Dataset
  • WL Sediment Monitoring Network Scheldt Bassin, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author | Dataset