IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Kennisgeving Strategische milieueffectenrapportage Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: nota bij de start van de procedure
(2003). Kennisgeving Strategische milieueffectenrapportage Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: nota bij de start van de procedure. ProSes: Bergen op Zoom. 96, 1 map pp.

Available in
Document type: Project report

Keywords
    Environmental effects; Marine; Brackish water

Abstract
    De regeringen van Nederland en Vlaanderen hebben met elkaar afgesproken om een zogeheten Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium op te stellen. Deze Ontwikkelingsschets zal bestaan uit een samenhangend pakket van maatregelen en projecten voor het Schelde-estuarium. Bedoeling is dat rond 2010 de maatregelen zullen zijn uitgevoerd of dat minstens met de aanleg is gestart. De maatregelen zullen vooral gericht zijn op het garanderen en verbeteren van de veiligheid tegen overstromen, de toegankelijkheid van de Scheldehavens voor zeeschepen en de natuurlijkheid van het estuarium.Voordat de Ontwikkelingsschets 2010 wordt opgesteld,worden ter voorbereiding de mogelijke gevolgen van die maatregelen onderzocht. Een belangrijk onderzoeksrapport is het Strategisch Milieueffectenrapport (kortweg S-MER). Het voorbereiden van het S-MER verloopt via een aparte procedure. Deze Kennisgeving is de formele start van die procedure. In de Kennisgeving maken de initiatiefnemers bekend welk onderzoek zal worden gedaan in de voorbereiding van het S-MER. Iedereen die zich betrokken voelt bij het Schelde-estuarium en het beoogde onderzoek krijgt de gelegenheid daarop te reageren. De hier gekozen procedure is afgeleid uit de Europese, Vlaamse en Nederlandse regels over de milieueffectrapportage. Het betreft een unieke grensoverschrijdende aanpak voor het gehele Schelde-estuarium.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top