IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Het mosselareaal en -bestand op de droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2003
Steenbergen, J.; Baars, J.M.D.D.; van Stralen, M.R.; Kesteloo-Hendrikse, J.; Bult, T.P. (2003). Het mosselareaal en -bestand op de droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2003. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C070/03. Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO): Den Haag. 19, 4 maps pp.
Part of: Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek. Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO): Ijmuiden, more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
    Biomass; Mussel fisheries; Population density; Population number; Stock assessment; Mytilus edulis Linnaeus, 1758 [WoRMS]; ANE, Wadden Sea [Marine Regions]; Marine

Authors  Top 
  • Steenbergen, J., more
  • Baars, J.M.D.D.
  • van Stralen, M.R., more
  • Kesteloo-Hendrikse, J., more
  • Bult, T.P., more

Abstract
    In opdracht van het Ministerie van LNV en de mosselsector heeft het RIVO een schatting gemaakt van de litorale mosselbestanden in de Waddenzee in het voorjaar van 2003. Dit betreft één van de schelpdierinventarisaties die jaarlijks door het RIVO worden uitgevoerd in samenwerking met de visserijsector en het bureau MarinX, en waarvan de gegevens gebruikt worden bij de uitvoering en evaluatie van visserijbeleid. In totaal is 1800 hectare mosselbanken in kaart gebracht. Het areaal aan mosselbanken dat niet is geïnventariseerd is op basis van expert judgement geschat op 100 hectare. Dit betekent dat in het voorjaar van 2003 naar schatting 1900 ha aan mosselbanken aanwezig waren in het litoraal van de Waddenzee. De helft van het in kaart gebrachte areaal bevond zich in gebieden die gesloten zijn voor de visserij. In het najaar van 2003 is een globale inventarisatie na de nieuwe broedval van 2003. Tijdens deze survey is 2100 ha mosselbanken in kaart gebracht en geschat wordt dat er in totaal ruim 4000 ha aanwezig was in het najaar van 2003. Het netto versgewicht van de mosselen in het litorale deel van de Waddenzee in 2003 is geschat op 66,1 miljoen kg. Deze biomassa bestond grotendeels (83,4%) uit halfwas mosselen. Slechts 1,2% bestond uit mosselzaad. De overige 15,4% waren consumptiemosselen. Het merendeel van het mosselbestand in het litoraal van de Waddezee bestond dus uit mosselen afkomstig van de zaadval van 2001. Iets meer dan de helft van de biomassa (54%) lag in voor de mosselvisserij gesloten gebied.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors