IMIS | Flanders Marine Institute

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

In:

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Dynamics of meiobenthos and bacteria at two contrasting sites at the Belgian Continental Shelf
Franco, M.A.; Vanaverbeke, J.; Steyaert, M.; Vincx, M. (2004). Dynamics of meiobenthos and bacteria at two contrasting sites at the Belgian Continental Shelf, in: (2004). Hogere trofische niveaus in de Zuidelijke Noordzee 'TROPHOS': wetenschappelijk verslag voor de periode van 01/02/2003-31/01/2004. pp. 1-8
In: (2004). Hogere trofische niveaus in de Zuidelijke Noordzee 'TROPHOS': wetenschappelijk verslag voor de periode van 01/02/2003-31/01/2004. CEME/Instituut voor Natuurbehoud/Katholieke Universiteit Leuven, Laboratorium voor Aquatische Ecologie/NIOO/Universiteit Gent, Sektie Mariene Biologie: Brussel. 23 pp., more

Available in Authors | Datasets 
    VLIZ: Open Repository 55694 [ OMA ]

Keyword
    Marine

Authors  Top | Datasets 

Datasets (2)
  • Dataset on bacterial diversity: temporal patterns, more
  • Meiobenthos: temporal patterns for BCS stations 115b and 330, more

 Top | Authors | Datasets