IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Experimenteel onderzoek van de groei van jonge mosselen (Mytilus edulis L.) op verschillende soorten gekweekte mikro-wieren
Van Holderbeke, L. (1978). Experimenteel onderzoek van de groei van jonge mosselen (Mytilus edulis L.) op verschillende soorten gekweekte mikro-wieren. BSc Thesis. Rijksuniversiteit Gent: Gent. 61 pp.

Thesis info:

Available in  Author 
  • VLIZ: Archive A.THES22 [5789]
  • VLIZ: Non-open access 226577
Document type: Dissertation

Keyword
    Marine

Author  Top 
  • Van Holderbeke, L.

Abstract
    Jonge M. edulis (0,5-1,5 cm) werden op het labo gekweekt, met verschillende monospecifieke wierkulturen in verschillende koncentraties. We gebruikten hiervoor een open doorstromingssysteem met retentietijd van vier uur. Volgende wiersoorten werden uitgetest: Phaeodactylum tricornutum, Dunaliella (viridis), Chlorella saccharophila, Chlorella sp., Isochrysis galbana, Isochrysis sp. De wierkulturen werden onder laboratoriumomstandigheden gekweekt. De Chlorellakweek ging zeer vlot. Voor Phaeodactylum en Dunaliella ging het minder goed maar Isochrysis gaf de grootste problemen. We stelden vast dat mosse1en gevoed met Phaeodactylum het best groeiden (zowel vlees als schaal), vooral in koncentraties rond 1 x 106 c/ml. Dunaliella kwam naar voor als minder goed voedsel maar door vrijwassen van het medium zou dit wellicht kunnen verholpen worden. Dit geldt ook voor Isochrysis galbana. Van Isochrysis sp. hebben we geen betrouwbare resultaten. Chlorella sp. leek iets beter dan Phaeodactylum en Isochrysis bij lage koncentraties (overeenkomend met 732 x 10³c/ml Chlorella). Bij de middelmatige koncentraties (1,3 x 106 en 2,4 x 106c/ml was Chlorella niet zo gunstig. De toestand was iets beter bij 4 x 106c/ml zodat we vermoeden dat de optimale koncentratie nog hoger ligt. Chlorella saccharophila kunnen we bij gebrek aan betrouwbare resultaten niet evalueren.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author