IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Chemische complexatie en biologische beschikbaarheid van zink en cadmium bij de mossel Mytilus edulis
Van de Zande, G. (1994). Chemische complexatie en biologische beschikbaarheid van zink en cadmium bij de mossel Mytilus edulis. BSc Thesis. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 58 pp.

Thesis info:

Available in  Author 
Document type: Dissertation

Keyword
    Marine

Author  Top 
  • Van de Zande, G.

Abstract
    In dit onderzoek werden mosselen in labo-omstandigheden gedurende 24uur blootgesteld aan 10-7 M cadmium en 5*10-6 M zink in chemisch gedefInieerd zeewater in de aanwezigheid van een bepaald organisch ligand. De liganden zijn EDTA, NTA, histidine, citraat en glycine. De opname van de metalen werd bepaald met behulp van radioactief cadmium en zink. Tegelijkertijd werd met radioactief calcium het effect van zwaar metaalopname op de calciumopname onderzocht. Er werd onderzocht wat precies het effect van de chemische speciatie en de thermodynamische stabiliteit van de metaal-ligandcomplexen op de metaalopname is en of het wel degelijk alleen de vrije metaalionvorm is die biologisch beschikbaar is. De opname werd bepaald in de volledige mossel, de schelp, het totale vlees, het hemolymfe, de voet, de kieuwen, de mantel, de spieren en de spijsverteringsklier. De chemische speciatie in het testmedium werd bepaald door de gekende karakteristieken van het medium zoals concentraties, thermodynamische stabiliteiten, reactievergelijkingen, enz... in te voeren in een mathematisch model. De computer berekent dan de chemische speciatie van het medium. De bekomen resultaten door regressie en correlatie wezen erop dat de biobeschikbare vorm van het zwaar metaal inderdaad de vrije metaalionvorm is. De opname wordt echter niet alleen bepaald door de vrije metaalionconcentratie in het zeewater maar is ook sterk afhankelijk van de chemische speciatie van het water ter hoogte van de uitwisselingsoppervlakken. Het beschrijven van deze speciatie is echter zeer complex en afhankelijk van een hele reeks factoren zoals pH, temperatuur, ionische sterkte en de concentraties van metalen en liganden ter hoogte van de uitwisselingsoppervlakken. Deze factoren zorgen ervoor dat de chemische speciatie van de metalen ter hoogte van de uitwisselingsoppervlakken meer of minder kan verschillen van de speciatie in zeewater. De bekomen resultaten wijzen erop dat de conditionele stabiliteitsconstanten van de metaal-Iigandcomplexen dalen in de contactzone zodat de vrije metaalionconcentratie stijgt en de opname hoger is dan verwacht op basis van de vrije metaalionconcentraties in het zeewater. Bovendien is de opname afhankelijk van de affiniteit van het opnamesysteem voor het metaalion, zodat de opname van de metalen zal stijgen waneer ze gebonden zijn in relatief zwakke metaal-Iigand complexen die mogelijk kunnen dissociëren ter hoogte van deze membraan gebonden transportsystemen. De inhibitie van calciumopname door zwaar metaalionopname is wel bestaande maar in zeewater van uiterst miniem belang omdat de calciumconcentratie in het zeewater veel hoger is dan de geteste cadmium- en zinkconcentraties.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author