IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Landschap en beheer van de kustduinen: mag "natuur" ooit weer eens natuur worden?
De Raeve, F. (1989). Landschap en beheer van de kustduinen: mag "natuur" ooit weer eens natuur worden?, in: Hermy, M. Natuurbeheer. pp. 125-144
In: Hermy, M. (1989). Natuurbeheer. Van de Wiele: Brugge. ISBN 90-6966-060-1. 224, ill. pp., more

Available in  Author 

Author  Top 
  • De Raeve, F.

Abstract
    De laatste jaren stelt zich in het natuurbehoud- en beheer steeds scherper de keuze tussen het behoud van soorten en biotopen in het fijnschalig patroon van het oude cultuurlandschap enerzijds, en het scheppen van ontwikkelingskansen voor spontane processen in, nieuw daarvoor in te richten, grote landschapseenheden anderzijds. Zowel qua soortenrijkdom en kleinschaligheid, als qua natuurlijkheid van de erin werkzame processen scheert het duinlandschap de hoogste toppen. Deze keuzevraag wordt dan ook onderzocht in functie van de ontwikkelingen in het duinlandschap in vroegere en recentere tijd. Niet alleen het beheersvraagstuk blijkt in een stroomversnelling te zijn gekomen; ook het duinlandschap zelf is veel sneller en ingrijpender veranderd dan men het zich 20 jaar terug voorstelde. In dezelfde periode voltrok zich echter ook een diepe economische en maatschappelijke crisis, en de ommekeer van zowel beheers- als natuurconcept zijn in hoge mate terug te voeren tot verschuivingen in het algemeen culturele waardenpatroon. Het besef daarvan leidt tot de conclusie dat de beheerspraktijk veel minder rigide kan, mag en zelfs zal worden dan voorheen. Anderzijds maken deze mechanismen ook duidelijk dat "de natuur", zoals ze begrepen wordt in natuurbehoudskringen, steeds sterker de speelbal dreigt te worden van een voortdurend sneller en grilliger evoluerende cultuur. Het is dan ook de hoogste tijd dat gangbare, extreem antropocentrische natuurconcept te verlaten, en de natuur te herkennen als "al wat niet des mensen is".

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author