IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Mobiliteit en biobeschikbaarheid van polluenten in de sedimenten van de Noordzee
Leermakers, M. (2002). Mobiliteit en biobeschikbaarheid van polluenten in de sedimenten van de Noordzee, in: Ontginning van mariene zand en grind in het kader van de duurzame ontwikkeling: studiedag 7 november 2002 = L'exploitation de sable et de gravier marins dans le cadre du developpement durable: journée d'étude du 7 novembre 2002. pp. 1
In: (2002). Ontginning van mariene zand en grind in het kader van de duurzame ontwikkeling: studiedag 7 november 2002 = L'exploitation de sable et de gravier marins dans le cadre du developpement durable: journée d'étude du 7 novembre 2002. Ministerie van Economische Zaken, Bestuur Kwaliteit en Veiligheid, Fonds voor Zandwinningen: Brussel. [No. Pag.] pp., more

Available in  Author 

Keywords
    Anthropogenic factors; Coastal zone; Dredging; Sediment pollution; Water pollution; ANE, Belgium [Marine Regions]; ANE, North Sea [Marine Regions]; Marine

Author  Top 
  • Leermakers, M., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author