IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

De ontwikkeling van een in-vitro assay voor de bepaling van de invloed van biotransformatie op de bioaccumulatie en de mutageniteit van lipofiele organohalogeenverbindingen in mariene toppredatoren: 1. Validatie van de assay met PCBs en de eerste testresultaten met toxafeen
Boon, J.P.; van Schanke, A.; Roex, E.; de Boer, J.; Wester, P. (1995). De ontwikkeling van een in-vitro assay voor de bepaling van de invloed van biotransformatie op de bioaccumulatie en de mutageniteit van lipofiele organohalogeenverbindingen in mariene toppredatoren: 1. Validatie van de assay met PCBs en de eerste testresultaten met toxafeen. BEON Rapport = BEON-report, 95(4). RIKZ: Den Haag. 58 pp.
Part of: BEON Rapport = BEON-report. Programma Bureau BEON: Den Haag. ISSN 0924-6576, more

Keyword
    Marine

Authors  Top 
  • Boon, J.P., more
  • van Schanke, A.
  • Roex, E., more
  • de Boer, J., more
  • Wester, P.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors