IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Accumulatie model voor zware metalen in de mossel Mytilus edulis. Een black-box model en een fysiologisch gestuurd model
van Haren, R.J.F. (1989). Accumulatie model voor zware metalen in de mossel Mytilus edulis. Een black-box model en een fysiologisch gestuurd model. Notitie GWAO, 89.240. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren (RWS, DGW): Den Haag. [diff. pag.] pp.
Part of: Notitie GWAO. RWS,DGW, more

Available in  Author 

Keywords
    Marine; Brackish water; Fresh water

Author  Top 
  • van Haren, R.J.F.

Abstract
    Twee modellen zijn ontwikkeld om de concentratie zware metalen (cadmium, koper, zink, chroom en kwik) in de mossel Mytilus Edulis te voorspellen (verdeeld in essentiële (Cu en Zn) en niet-essentiële (Cd, Cr en Hg) metalen. Toepassing van het black-box model en het fysiologisch gestructureerd model op de Noordzee en de Westerschelde geeft over het algemeen dezelfde modelvoorspellingen voor de metaalconcentraties in de mossel.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author