IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Turbellaria van de Belgische kust en aangrenzende gebieden
Jouk, P.E.H.; Martens, P.M.; Schockaert, E.R. (1988). Turbellaria van de Belgische kust en aangrenzende gebieden, in: Wouters, K. et al. (Ed.) Symposium Invertebraten van België, samenvattingen, 25-26 nov. 1988. pp. 57
In: Wouters, K.; Baert, L. (Ed.) (1988). Symposium Invertebraten van België, samenvattingen, 25-26 nov. 1988. KBIN: Brussel. 106 pp., more

Available in  Authors 
Document types: Conference paper; Summary

Keywords

Authors  Top 
  • Jouk, P.E.H., more
  • Martens, P.M.
  • Schockaert, E.R., more

Abstract
    Een soortenlijst van de Turbellaria van de Belgische kust en aangrenzende gebieden (Noordfranse kust, Nederlands Deltagebied en de brakwatergebieden van het Zwin en het Dievengat) wordt gegeven, met aanduiding van de vindplaatsen. Het eulitoraal van de Belgische kust is intensief bemonsterd geworden over een periode van anderhalf jaar. De andere gebieden werden occasioneel bemonsterd. Voor de Belgische kust wordt door middel van clustering en ordinatie de gelijkenissen en verschillen tussen de verschillende vindplaatsen van de kust aangetoond.Aanvullend wordt ook aangewezen welke gebieden meer intensief bestudeerd dienen te worden.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors