IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Ontwikkeling Marktaandeelmodel Containersector
Macharis, C.; Haezendonck, E.; Veldman, S.; Bückmann, E.; van der Flier, M. (2004). Ontwikkeling Marktaandeelmodel Containersector. Ecorys: Rotterdam. 120 pp.

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keyword
    Containers

Authors  Top 
  • Macharis, C., more
  • Haezendonck, E., more
  • Veldman, S.
  • Bückmann, E., more
  • van der Flier, M.

Abstract
    Doel van de studieHet doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een econometrisch model dat de marktaandelen verklaart van de havens in de Hamburg- le Havre range in de containersector en het verzamelen van relevante cijfers om het model te kunnen schatten.Korte beschrijvingHet onderzoek “Ontwikkeling Marktaandeelmodel Containersector” is in twee fasen uitgevoerd. De eerste fase bestond uit het verzamelen van de data, benodigd voor fase 2. De tweede fase was geheel gewijd aan de modelontwikkeling met daarin het schatten van de modelcoëfficiënten.Aangezien beide fasen afzonderlijk zijn uitgevoerd is de rapportage eveneens in twee delen uitgevoerd. In Deel A zijn de resultaten van de modelontwikkeling opgenomen. Deel B geeft een beschrijving van de benodigde invoergegevens en de wijze waarop deze zijn verzameld.De marktaandelen in onderhavig rapport zijn bestudeerd op een relatief laag regionaal niveau. Vanwege de vertrouwelijkheid van de cijfers bevat dit rapport de geaggregeerde gegevens.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors