IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

De mariene afzettingen in het Antwerpse havengebied
Paepe, R. (1964). De mariene afzettingen in het Antwerpse havengebied, in: De geologie van het havengebied van Antwerpen. pp. 5-6
In: (1964). De geologie van het havengebied van Antwerpen. Overdruk uit Verslagboek KVIV 4de Internationaal Havenkongres. [S.n.]: Antwerpen. 32 pp., more

Also published as
  • Paepe, R. (1964). De mariene afzettingen in het Antwerpse havengebied, in: 4de internationaal havenkongres: Antwerpen, 22-27 juni 1964 = 4me congrès portuaire international: Anvers, 22-27 juin 1964 = 4th international harbour conference: Antwerp, June 22nd-27th 1964 = 4. internationale Hafentagung: Antwerpen, 22.-27. Juni 1964. pp. 481-482, more

Available in  Author 
  • VLIZ: Geology and Geophysics [60746]
  • VLIZ: Open Repository 284228 [ OMA ]
Document type: Conference paper

Keywords
    Docks; Sediments; Belgium, Zeeschelde, Antwerp Harbour [Marine Regions]; Marine

Author  Top 

Abstract
    Deze nota werd opgesteld als inleiding tot de exkursie in het Antwerpse havengebied ter gelegenheid van het tiende lustrum van het Geologisch Genootschap. De afzettingen die voor de werken in het havengebied van belang zijn, behoren tot het Neogeen (Mioceen en Plioceen) en tot het Onder-Pleistoceen. Tevens worden de afzettingen die in het aangrenzende gebied optreden aangestipt en de eventuele verwantschap met de formaties uit het havengebied toegelicht.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author