IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Mogelijkheden voor zeecultuur in nieuwe getijdennatuur langs de Westerschelde
Brandenburg, W.A.; Kamermans, P.; Steenbergen, J.; Verdegem, M.C.J.; Divera Baars, J.M.D. (2004). Mogelijkheden voor zeecultuur in nieuwe getijdennatuur langs de Westerschelde. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C027/04. RIVO: Ijmuiden. 31 pp.
Part of: Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek. Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO): Ijmuiden, more

Available in  Authors 

Keywords
    Aquaculture; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Brackish water

Authors  Top 
  • Brandenburg, W.A.
  • Kamermans, P., more
  • Steenbergen, J., more
  • Verdegem, M.C.J., more
  • Divera Baars, J.M.D.

Abstract
    Doel van de studieVerkenning potenties nieuwe getijdennatuur voor diverse vormen van aquacultuur (input voor KBA Natuurlijkheid en vergroting draagvlak door multifunctionaliteit natuur)

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors