IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Casestudies voor overstromingsschade in dijkringgebieden 30,31 en 32
Barneveld, H.J.; Wouters, C.A.H.; Udo, J. (2004). Casestudies voor overstromingsschade in dijkringgebieden 30,31 en 32. HKV Lijn in Water: Bergen op Zoom. 31 + annexes pp.

Available in  Authors 

Keywords
    Damage; Floodplains

Authors  Top 
  • Barneveld, H.J.
  • Wouters, C.A.H.
  • Udo, J.

Abstract
    Een belangrijk element in de maatschappelijke kosten-batenanalyse veiligheid tegen overstromen, waarin voor ProSes de maatregel Overschelde wordt onderzocht, betreft de vermeden risico’s. Deze worden berekend als de kans op overstromen maal de overstromingsschade. HKV Lijn in Water heeft de maximale overstromingsschades voor Nederland berekend. De berekeningen in de studie betreffen uiteindelijk de vermeden schades, de vermeden getroffenen en de toename in het veiligheidsniveau op de dijkringgebieden 30, 31 en 32 als gevolg van de Overschelde. Daarnaast hebben de onderzoekers gekeken naar het effect van andere maatregelen van het Sigmaplan (de Doel-Prosperpolder en de stormvloedkering Oosterweel) en een klimaatverandering.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors