IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

ProSes hoofdrapport kostenopstelling t.b.v. M.K.B.A. en S-MER
(2004). ProSes hoofdrapport kostenopstelling t.b.v. M.K.B.A. en S-MER. ProSes Rapport, 2004(200 TII). Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bergen op Zoom. 35 pp.
Part of: ProSes Rapport. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijkswaterstaat, more

Available in

Keywords
    Costs; Brackish water

Content
  • Bouwdienst Rijkswaterstaat (2004). Opzet PRI-systematiek voor de kostenindicaties voor ProSes, in: ProSes hoofdrapport kostenopstelling t.b.v. M.K.B.A. en S-MER. pp. 23-32, more

Abstract
    Doel van de studieVoor verschillende projecten met varianten worden door derden, in opdracht van ProSes, kostprijsramingen gemaakt. Deze ramingen zijn getoetst aan de PRI-systematiek en zo nodig aangevuld. Bij het ontbreken van ramingen voor m.n. voor de Overschelde en de natuurprojecten zijn zelf ramingen gemaakt op basis van ontwerpschetsen, veelal aangeleverd door ProSes. Verder is een vergelijking gemaakt tussen het opstellen van ramingen in Nederland en Vlaanderen aan de hand van de SVK te Oosterweel.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top