IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut
Luiten, E. (Ed.) (2004). Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67. Beweton/STT: Den Haag. 372 pp.
Part of: STT Publicatie. Beweton/STT: Den Haag, more

Available in  Author 
  VLIZ: Environmental Management EQC.70 [62832]

Keywords
  Aquaculture; Marine aquaculture; Sea; Marine

Author  Top 
 • Luiten, E., editor

Content
 • Luiten, E. (2004). Samenvatting en conclusies, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 14-26, more
 • Luiten, E.; Stel, J.H. (2004). Méér zout, méér zee!, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 28-44, more
 • de Groot, D. (2004). Ecosysteemdiensten, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 38-44, more
 • Luiten, E. (2004). Zeeachtergronden, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 46-47, more
 • Boon, A.; Luiten, E.; Laban, C.; Stel, J. (2004). De wordingsgeschiedenis van Nederland, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 47-61, more
 • Bremer, J. (2004). Zout is geld waard!, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 51-52, more
 • Bremer, J. (2004). Vissers klussen bij, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 52-53, more
 • Bremer, J. (2004). Vangen wat het jaargetijde brengt, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 53, more
 • Bremer, J. (2004). De haringvisserij (1), in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 53-54, more
 • Bremer, J. (2004). De haringvisserij (2), in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 56, more
 • Bremer, J. (2004). Vroom rijmwerk voor een betere walvisvangst, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 56-57, more
 • Bremer, J. (2004). De walvisvaart, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 58-59, more
 • Dekker, J. (2004). Natuurvisies: opvattingen over de zee, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 61-74, more
 • Dagevos, H.; Luiten, E. (2004). Consumensen: onvoorspelbaar en ongrijpbaar, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 74-87, more
 • Bremer, J. (2004). Trendy vis, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 76-77, more
 • Smaal, A.C.; Prins, K.; van Hanegem, H.; Luiten, E. (2004). Hoe komt vis en ander zeevoedsel op ons bord?, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 83-85, more
 • Stolte, E. (2004). Wind farms and offshore aquaculture, Germany, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 92-107, more
 • Lindeboom, H.; Luiten, E.; Stel, J. (2004). De Noordzee, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 108-114, more
 • Bremer, J. (2004). Historisch meervoudig ruimtegebruik, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 109, more
 • Lindeboom, H.; Luiten, E. (2004). Naar een 'Nieuwe kaart van de Noordzee ', in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 114-119, more
 • Groenendijk, F.; Clasie, B.; van Well, E.; Oorschot, R. (2004). Delta aan haar trekken, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 120-127, more
 • Berendsen, E.; Beaufort, G.; Laban, C.; Bannink, B. (2004). Brede flexibele kust, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 128-136, more
 • Boon, A. (2004). Laat de zee, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 138-146, more
 • Stel, J.; Kuijper, M. (2004). Geïntegreerd marien informatiesysteem, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 148-158, more
 • Ketelaars, J.; Doepel, D. (2004). SeaWing, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 160-169, more
 • de Vries, I.; Dulfer, W.; Absil, C.; den Heijer, W.M. (2004). Visakker, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 170-177, more
 • Vegter, J.; Absil, C. (2004). Visbanken voor dagverse vis, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 178-185, more
 • Luiten, E. (2004). Zeecultuurpark: introductie, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 190-191, more
 • de Vries, M.; Wiersinga, W. (2004). Estuaria, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 191-194, more
 • van Dokkum, H.; Wiersinga, W.; Smaal, A.C. (2004). Waarom oogsten uit de natuur?, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 194-197, more
 • Scholten, M.; Wiersinga, W.; Luiten, E. (2004). Zeecultuurpark:uitgangspunten en ontwerpen, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 197-199, more
 • Slim, P.A.; van Zonneveld, G. (2004). Afsluiten van zeearmen in de Delta, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 199-200, more
 • Smaal, A.C.; Lanters, R. (2004). Schelpdieren, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 201-202, more
 • van Zonneveld, G.; Prins, K.; Smaal, A.C.; Slim, P.A.; van Dokkum, H.; de Vries, M. (2004). ZEE-nergie, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 204-216, more
 • van Duijvenbode, J.D.; Slim, P.A.; Luiten, E. (2004). Brede waterkeringen, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 216-220, more
 • Bogemans, J.; Lanters, R.; Scholten, M.; Wiersinga, W. (2004). Zilte kop met zilveren munt, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 222-231, more
 • Bogemans, J.; Luyten, H. (2004). Zilte tuinbouw, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 231-236, more
 • Hulsbergen, K.; ten Hoopen, A.; van Duijvenbode, J.D. (2004). Lely-lagune, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 238-247, more
 • Stolte, E. (2004). Integrated aquaculture systems: four project examples, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 250-263, more
 • Luiten, E.; Wijffels, R. (2004). Zee-op-land: introductie, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 264-265, more
 • Luiten, E.; Wijffels, R. (2004). Waarom zee naar land brengen?, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 265-267, more
 • Luiten, E.; Wijffels, R. (2004). Zee-op-land:uitgangspunten en ontwerpen, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 267-295, more
 • Komen, H.; Kamermans, P. (2004). Broed voor vis en schelpdieren, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 296-299, more
 • Baard, R.; Reith, H.; Wijffels, R. (2004). Fototrofe micro-algen, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 299-306, more
 • Komen, H.; Wijffels, R.; Kamermans, P.; Luiten, E. (2004). Vis+PLUS, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 309-317, more
 • Bogemans, J.; van Dokkum, H.; Kamermans, P.; Rothuis, A.; Verheijen, F.; Luiten, E. (2004). Zuivering, cascades en clustering, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 318-324, more
 • Grande, H. (2004). Risicodragend kapitaal, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 324-326, more
 • Wijffels, R.; Komen, H.; Koulman, A.; Laterveer, M.; Luiten, E. (2004). BioTechOceanLab, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 328-339, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author