IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Veilig varen boven slib
Druyts, M. (2000). Veilig varen boven slib, in: Symposium - 22 september 2000 'Watergebonden Veiligheid', Crowne Plaza Antwerp Hotel. pp. 1-15
In: (2000). Symposium - 22 september 2000 'Watergebonden Veiligheid', Crowne Plaza Antwerp Hotel. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Borgerhout. 1 file pp., more

Available in  Author 
Document type: Conference paper

Keywords

Author  Top 
  • Druyts, M.

Abstract
    Deze lezing beoogt niet in de eerste plaats een wetenschappelijk betoog te zijn, maar wel een verbaal over twintig jaar werken en bezig zijn met de problematiek van veilig varen boven slib aan de Belgische Kust in het algemeen en in Zeebrugge in het bijzonder. Er zijn in de loop van deze jaren vele inspanningen gedaan. Het is niet mogelijk om alle mensen en instellingen op te noemen die zich op dit vlak verdienstelijk hebben gemaakt, maar speciaal vermeld ik toch dat at deze inspanningen gedaan werden onder de leiding en de coördinatie van de Dienst Waterwegen Kust te Oostende, zonder dewelke de nodige continuïteit en inspanningen op lange termijn niet mogelijk zouden geweest zijn.De titel 'Veilig varen boven slib' impliceert dat die veiligheid niet altijd gewaarborgd is, dat er situaties zijn waarbij risico's aanwezig zijn. Het eerste deel van de lezing zal deze probleemstelling behandelen. Daarna gaan we in op de elementen van de oplossing die op dit moment voorhanden zijn, met aansluitend de definitie van wat nog dient ingevuld te worden om het probleem volledig te beheersen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author