IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Lange -termijn effecten op de bodemfauna van een tijdelijke zandwin/overslagput in de kustzone ter hoogte van Heemskerk (NH)
van Dalfsen, J.A.; Lewis, W.E. (2001). Lange -termijn effecten op de bodemfauna van een tijdelijke zandwin/overslagput in de kustzone ter hoogte van Heemskerk (NH). TNO-rapport, MEP-R 2001(494). TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie: Apeldoorn. 38, graphs pp.
Part of: TNO-rapport, more

Available in  Authors 

Keywords
    Benthos; Marine

Authors  Top 
  • van Dalfsen, J.A.
  • Lewis, W.E.

Abstract
    In juni 2001 is voor de Hollandse kust een bodembernonstering uitgevoerd ter hoogte van Heemskerk. De bernonstering is uitgevoerd in het kader van onderzoek naar lange-termijn effecten van bodemverstoring op de bodemfauna. Het onderzoek is een voortzetting van het Punaise*2 project dat heeft plaatsgevonden in de periode 1996-1998 naar de directe schade en het herstel van de bodemfauna na het gebruik van een tijdelijke zandwin/overslagput.De resultaten van het onderzoek in 2001 laten duidelijk zien dat er een algeheel herstel is opgetreden in het gebied waarin de tijdelijke zandwin/overslagput zich bevond in de periode september 1996 -februari 1997. Zowel de dichtheid als de biomassa van de bodemfauna verschilt niet meer tussen het putgebied en het daar omheen liggende referentiegebied. Ook de bodemfaunasarnenstelling in beide gebieden is niet verschillend.Naast het wegvallen van de verschillen tussen het putgebied en het referentiegebied vertoont de bodemfaunagemeenschap in 2001 grote overeenkomst met die in de uitgangssituatie van mei 1996, voordat de werkzaamheden met de zgn. "Punaise" werden uitgevoerd. Er is een toename geconstateerd in de dichtheid en biomassa aan schelpdieren sinds de voorlaatste bernonstering in april 1998. Deze toename heeft plaatsgevonden zowel in het voormalige putgebied als in het referentiegebied en wordt dan ook gezien als een natuurlijke ontwikkeling, onafhankelijk van de vroegere zandwin/overslag-werkzaamheden in het gebied.Geconcludeerd wordt dat de sedimentstructuur in de bovenste centimeters van het gebied zich hersteld heeft binnen een periode van circa één jaar en dat een algeheel herstel van de bodemfauna is opgetreden binnen een periode van vier jaar.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors