IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Natuurbeheer
Hermy, M.; De Blust, G.; Slootmaekers, M. (2004). Natuurbeheer. Davidsfonds: Leuven. ISBN 90-5826-266-9. 451 pp.

Available in  Authors 
  VLIZ: Environmental Management EQC.79 [63037]

Authors  Top 
 • Hermy, M., more
 • De Blust, G., more
 • Slootmaekers, M.

Content
 • Kuijken, E. (2004). Natuurbehoud: van emotioneel verleden naar duurzame toekomst?, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 19-57, more
 • De Blust, G. (2004). Natuurbeheersproblemen: een natuurgebied staat niet alleen!, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 61-87, more
 • Decleer, K. (2004). Natuurontwikkeling: acties voor meer (ruimte voor) natuur, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 89-123, more
 • Hermy, M. (2004). Natuur ontwikkelen: van kolonisatie tot co-existentie, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 92-98, more
 • Decleer, K. (2004). Distels en natuurontwikkeling, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 106-108, more
 • Decleer, K. (2004). Introductie van soorten, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 117-121, more
 • Coeck, J.; Van Looy, K.; Vanacker, S.; Verhaert, E. (2004). Beken en rivieren, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 129-151, more
 • Verhaert, E.; Coeck, J.; Bervoets, L.; Vandelannoote, A. (2004). De Belgische biotische index, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 138-139, more
 • Van Looy, K. (2004). Levende Grensmaas: toekomst voor een grindrivier, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 148-148, more
 • Boeye, D.; Gryseels, M.; Anselin, A. (2004). Moerassen en open water, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 153-189, more
 • Boeye, D. (2004). De hydrologische balans en de hoofdmoerastypen, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 162-163, more
 • De Becker, P. (2004). Graslanden, ruigten en natuurbeheer, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 191-219, more
 • Couvreur, M.; Hermy, M. (2004). Mobiele corridors in het landschap: verbreiding van planten via maaimachines, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 211-213, more
 • De Blust, G. (2004). Heide en heidebeheer, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 221-263, more
 • Van Dyck, H.; Vanreusel, W.; Maes, D. (2004). Soortbescherming volgens plan: het gentiaanblauwtje als voorbeeld, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 232-234, more
 • Decleer, K.; Leten, M.; Van Uytvanck, J.; Hermy, M. (2004). Zaadvoorraden in de bodem: het soortenkapitaal bij natuurherstel door plaggen en afgraven, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 246-251, more
 • Maes, D.; Van Dyck, H. (2004). Pleidooi voor een multisoortenaanpak in het Vlaamse natuurbehoud: de natte heide als testcase, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 258-260, more
 • Provoost, S.; Hoffmann, M.; Bonte, D.; Leten, M. (2004). Landschap en beheer van de kustduinen, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 265-305, more
 • Bonte, D.; Dekonink, W. (2004). Mieren: een onmisbare schakel in duingraslanden?, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 272-273, more
 • De Maeyer, K. (2004). Kleine vertebraten en duinvegetatie, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 285-286, more
 • Hermy, M.; Vandekerkhove, K. (2004). Bosgebieden, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 307-359, more
 • Cosyns, E.; Hoffmann, M. (2004). Extensieve begrazing: mogelijkheden en beperkingen, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 363-405, more
 • Couvreur, M.; Cosyns, E. (2004). Grote grazers als verbreiders van plantenzaden, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 367-369, more
 • Bonte, D. (2004). Spinnen in grasland- en mosduinfragmenten in de Vlaamse kustduinen: het belang van oppervlakte en interne structuurvariatie, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 373-374, more
 • Walleyn, R. (2004). De comeback van mestzwammen, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 377-378, more
 • Van Uytvanck, J.; Becker, P. (2004). Beheersplanning en -evaluatie: een onmisbaar instrument, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 407-433, more
 • Hermy, M.; De Blust, G. (2004). Epiloog: naar een groene wereld, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 437-438, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors