IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

De Belgisch-Nederlandse verkeersverbindingen: de Schelde in de XXIste eeuw
Van Hooydonk, E. (Ed.) (2002). De Belgisch-Nederlandse verkeersverbindingen: de Schelde in de XXIste eeuw. Antwerpse Zeerechtdagen. Maklu: Antwerpen. ISBN 90-6215-805-6. 521 pp.
Part of: Antwerpse Zeerechtdagen. Maklu: Antwerpen, more

Available in  Author 
Document type: Conference

Keywords
  Law of the sea; Shipping; Marine; Brackish water

Event Top | Author 
 • Belgische verkeersverbindingen door Nederland, Nederlandse verkeersverbindingen door België: faciliteit of belemmering; De Schelde in de XXIste eeuw, more

Author  Top 
 • Van Hooydonk, E., editor, more

Content
 • Devos, G. (2002). De Belgisch-Nederlandse verkeersverbindingen: een historische inleiding, in: Van Hooydonk, E. (Ed.) De Belgisch-Nederlandse verkeersverbindingen: de Schelde in de XXIste eeuw. Antwerpse Zeerechtdagen, : pp. 13-30, more
 • Witlox, F. (2002). Het economisch belang van de Belgisch-Nederlandse verkeersverbindingen, in: Van Hooydonk, E. (Ed.) De Belgisch-Nederlandse verkeersverbindingen: de Schelde in de XXIste eeuw. Antwerpse Zeerechtdagen, : pp. 31-69, more
 • Teurelincx, D. (2002). Antwerpen: grensoverschrijdend knooppunt van wegen. Oorsprong- en bestemmingsanalyse van het goederenvervoer over de wegen naar en rond Antwerpen, in: Van Hooydonk, E. (Ed.) De Belgisch-Nederlandse verkeersverbindingen: de Schelde in de XXIste eeuw. Antwerpse Zeerechtdagen, : pp. 71-90, more
 • Van Hooydonk, E. (2002). Het juridisch statuut van de Belgisch-Nederlandse verkeersverbindingen in actueel en Europees perspectief, in: Van Hooydonk, E. (Ed.) De Belgisch-Nederlandse verkeersverbindingen: de Schelde in de XXIste eeuw. Antwerpse Zeerechtdagen, : pp. 91-368, more
 • Depoortere, R. (2002). Une grande affaire diplomatique: les négotiations pour le rachat du péage de l'Escaut, in: Van Hooydonk, E. (Ed.) De Belgisch-Nederlandse verkeersverbindingen: de Schelde in de XXIste eeuw. Antwerpse Zeerechtdagen, : pp. 371-386, more
 • Baekelandt, F. (2002). Het onaannemelijk tractaat van 1925, in: Van Hooydonk, E. (Ed.) De Belgisch-Nederlandse verkeersverbindingen: de Schelde in de XXIste eeuw. Antwerpse Zeerechtdagen, : pp. 387-389, more
 • Meijerink, S. (2002). "Waar twee kijven, hebben beiden schuld": de totstandkoming van het Scheldeverdiepingsverdrag van 1995, in: Van Hooydonk, E. (Ed.) De Belgisch-Nederlandse verkeersverbindingen: de Schelde in de XXIste eeuw. Antwerpse Zeerechtdagen, : pp. 391-406, more
 • Peters, J.J. (2002). Fysische aspecten van de Scheldeverdieping, in: Van Hooydonk, E. (Ed.) De Belgisch-Nederlandse verkeersverbindingen: de Schelde in de XXIste eeuw. Antwerpse Zeerechtdagen, : pp. 407-428, more
 • Blomme, J. (2002). Het belang van de Scheldeverdieping: economische, juridische en politieke context, ecologische impact en veiligheidsaspecten, in: Van Hooydonk, E. (Ed.) De Belgisch-Nederlandse verkeersverbindingen: de Schelde in de XXIste eeuw. Antwerpse Zeerechtdagen, : pp. 429-460, more
 • Somers, E. (2002). Juridische aspecten inzake het onderhoud van de Schelde, in: Van Hooydonk, E. (Ed.) De Belgisch-Nederlandse verkeersverbindingen: de Schelde in de XXIste eeuw. Antwerpse Zeerechtdagen, : pp. 461-468, more
 • Westerduin, B. (2002). Een Nederlandse visie op integraal gemeenschappelijk beheer van de Schelde, in: Van Hooydonk, E. (Ed.) De Belgisch-Nederlandse verkeersverbindingen: de Schelde in de XXIste eeuw. Antwerpse Zeerechtdagen, : pp. 469-478, more
 • Strubbe, J. (2002). Een Vlaamse visie op integraal gemeenschappelijk beheer van de Schelde, in: Van Hooydonk, E. (Ed.) De Belgisch-Nederlandse verkeersverbindingen: de Schelde in de XXIste eeuw. Antwerpse Zeerechtdagen, : pp. 479-488, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author