IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Analyse van pompproeven in een veellagig grondwaterreservoir met behulp van een matematisch model
Lebbe, L.; Pede, K.; Van Houtte, E. (1984). Analyse van pompproeven in een veellagig grondwaterreservoir met behulp van een matematisch model. Tijdschr. BECEWA 78: 1-15
In: Tijdschrift van het BECEWA. Centrum voor de Studie van Water, Bodem en Lucht: Gent. ISSN 0303-8955, more

Available in  Authors 

Keyword
    Fresh water

Authors  Top 
  • Lebbe, L., more
  • Pede, K.
  • Van Houtte, E.

Abstract
    Twee pompproeven, uitgevoerd in een veellagig grondwaterreservoir, werden met behulp van een mathematisch model geïnterpreteerd. Bij iedere pompproef werd gepompt op één doorlatende laag van het veellagig grondwaterreservoir en werd de verlaging in alle doorlatende en halfdoorlatende lagen op verschillende afstanden tot de pompput gevolgd. Met de klassieke analytische methode werden uit de verlaging in de aangepompte laag de horizontale hydraulische doorlatendheid en de specifieke elastische berging van de aangepompte laag, alsmede de hydraulische weerstanden van de aangrenzende halfdoorlatende lagen afgeleid. Met deze hydraulische parameters, aangevuld met de ingeschatte hydraulische parameters van de andere lagen, werd het verloop van de verlaging in de verschillende lagen gedurende de pompproef berekend voor de verschillende afstanden tot de pompput.Uit de afwijkingen tussen de gemeten en de berekende verlagingen kon men afleiden hoe de ingebrachte hydraulische parameters moeten worden aangepast. Met deze aangepaste hydraulische parameters werden opnieuw de verlagingen berekend. Dit werd herhaald totdat de berekende en de gemeten verlagingen overeenstemden. Op deze wijze was het mogelijk meer hydraulische parameters af te leiden dan tot nu toe mogelijk was met de klassieke analytische methode. Vooral de verticale doorlatendheid van de aangrenzende lagen werd nauwkeuriger bepaald.De afgeleide hydraulische parameters hadden echter niet alle dezelfde graad van nauwkeurigheid.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors