IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Geheim van het getij
Hisgen, R.G.W.; Laane, R.W.P.M. (2004). Geheim van het getij. Sdu Uitgevers: Den Haag. ISBN 90-12-10637-0. 94 pp.

Available in  Authors 

Keywords
    Tides; Marine

Authors  Top 
  • Hisgen, R.G.W.
  • Laane, R.W.P.M., more

Abstract
    Wat is het geheim van het getij? Waarom is het niet elke dag op dezelfde tijd hoogwater? Heeft het iets te maken met de maan? Of met de zon? Hoe kan het verschil tussen hoog- en laatwater zo groot zijn in de Noordzee en waarom is er nauwelijks verschil in de Middellandse Zee? Waarom is het in Vlissingen eerder hoogwater dan in Delfzijl? Springtij, doodtij, wat is dat? Wadlopers moeten precies weten wanneer het water opkomt. Vogels wachter achter de dijk tot het laagwater is en ze het eten uit de grond kunnen halen. Loodsen, badgasten, zeilers, zeehonden, kokkels…. Iedereen benut het getij zonder zich af te vragen welke groot geheim erachter schuil gaat. Wie heeft het grote mysterie voor het eerst ontsluierd Sinds wanneer worden waterstanden gemeten en hoe kunnen ze worden voorspeld? Hoe accuraat zijn deze voorspellingen in het digitale tijdperk? Weten we nu alles over het getij? Is het geheim nu echt opgelost? Of blijven er nog vragen over?

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors