IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Het effect van peroxidatieve stress op de groei, kwaliteit en het weerstandsvermogen van juveniele tarbot
Van Dereecken, A.; Wille, A.; Dhert, P.; Sorgeloos, P. (2004). Het effect van peroxidatieve stress op de groei, kwaliteit en het weerstandsvermogen van juveniele tarbot, in: Evaluatie van de kwaliteit van tarbotpootvis op het herstockeringsucces in de Noordzee: eindrapport = Evaluation of the quality of turbot fry on the stock enhancement success in the North Sea: final report. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee", : pp. 29-34
In: (2004). Evaluatie van de kwaliteit van tarbotpootvis op het herstockeringsucces in de Noordzee: eindrapport = Evaluation of the quality of turbot fry on the stock enhancement success in the North Sea: final report. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee". Federaal Wetenschapsbeleid = Belgian Science Policy = Politique Scientifique Fédérale: Brussel. 81 pp., more
In: Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee". Federaal Wetenschapsbeleid = Belgian Science Policy = Politique Scientifique Fédérale: Brussel, more

Available in  Authors 

Keyword
    Marine

Authors  Top 
  • Van Dereecken, A.
  • Wille, A.
  • Dhert, P., more
  • Sorgeloos, P., more

Abstract
    Een experiment werd uitgevoerd om het effect van oxidatie van de olie in het voeder op de Vit E behoefte bij juveniele tarbot na te gaan. Diëten met verschillende gehaltes Vit E ( 0 of 200 ppm) in combinatie met al dan niet geoxideerde triglyceride olie (60 of 7 meq peroxide/Kg). Een standaard ICES weaning dieet werd gebruikt als controle.Nat en droog gewicht van de volledige vis en de lever, specifieke groeisnelheid, hepatosomatische index en Vit E en C gehalte in de lever werden bepaald.Op het einde van het experiment waren het gewicht en de specifieke groeisnelheid van de vissen gevoederd met het dieet zonder Vit E en met geoxideerde olie significant lager dan die van de andere vissen. Uit een tweevoudige variatieanalyse bleek dat er een significant effect was van de oxidatie, maar niet van het Vit E gehalte in het voeder op het gewicht en de specifieke groeisnelheid. Het gewicht van de lever en de hepatosomatische index daarentegen waren afhankelijk van het Vit E gehalte in. het voeder. De voeders zonder Vit E resulteerden in een hoger levergewicht en een grotere hepatosomatische index.Reeds na 36 dagen werd het tocopherolgehalte in de voeders gereflecteerd in de tocopherolgehaltes van de levers.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors