IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Opgewarmd Nederland: klimaatverandering, natuur, water, landbouw, effecten, aanpak
Roos, R.; Woudenberg, S. (Ed.) (2004). Opgewarmd Nederland: klimaatverandering, natuur, water, landbouw, effecten, aanpak. Stichting NatuurMedia/Stichting Natuur en Milieu: Amsterdam. ISBN 90-808158-2-9. 224 + 1 DVD (documentaries) pp.

Available in  Authors 

Keywords
  Agriculture; Climatic changes; Effects; Fauna; Flora; Policies; Water bodies; Netherlands [Marine Regions]; Marine; Brackish water; Fresh water

Authors  Top 
 • Roos, R., editor
 • Woudenberg, S., editor

Content
 • Roos, R.; Woudenberg, S. (2004). De vele gezichten van klimaatverandering, in: Roos, R. et al. (Ed.) Opgewarmd Nederland: klimaatverandering, natuur, water, landbouw, effecten, aanpak. pp. 11-15, more
 • van Dorland, R. (2004). Klimaat op drift, in: Roos, R. et al. (Ed.) Opgewarmd Nederland: klimaatverandering, natuur, water, landbouw, effecten, aanpak. pp. 19-25, more
 • van Vliet, A. (2004). De kalender van de natuur, in: Roos, R. et al. (Ed.) Opgewarmd Nederland: klimaatverandering, natuur, water, landbouw, effecten, aanpak. pp. 26-27, more
 • Visser, M.; Rienks, F. (2004). Ecologische relaties lopen stuk op warmere lentes, in: Roos, R. et al. (Ed.) Opgewarmd Nederland: klimaatverandering, natuur, water, landbouw, effecten, aanpak. pp. 29-33, more
 • Woudenberg, S.; Roos, R. (2004). Soorten, verspreiding en klimaat, in: Roos, R. et al. (Ed.) Opgewarmd Nederland: klimaatverandering, natuur, water, landbouw, effecten, aanpak. pp. 37-39, more
 • Reemer, M.; Moraal, L.; Wijsman, D. (2004). Kleine beestjes: sterk in beweging, in: Roos, R. et al. (Ed.) Opgewarmd Nederland: klimaatverandering, natuur, water, landbouw, effecten, aanpak. pp. 41-47, more
 • Mostert, K. (2004). Libellen: voordeel van een warmer klimaat?, in: Roos, R. et al. (Ed.) Opgewarmd Nederland: klimaatverandering, natuur, water, landbouw, effecten, aanpak. pp. 49-53, more
 • van Swaay, C. (2004). Dagvlinders: extra onder druk, in: Roos, R. et al. (Ed.) Opgewarmd Nederland: klimaatverandering, natuur, water, landbouw, effecten, aanpak. pp. 55-59, more
 • Foppen, R. (2004). Vogels: de eerste signalen van verschuivingen, in: Roos, R. et al. (Ed.) Opgewarmd Nederland: klimaatverandering, natuur, water, landbouw, effecten, aanpak. pp. 61-67, more
 • Creemers, R. (2004). Amfibieën en reptielen: honkvast, in: Roos, R. et al. (Ed.) Opgewarmd Nederland: klimaatverandering, natuur, water, landbouw, effecten, aanpak. pp. 69-71, more
 • van Herk, K. (2004). Korstmossen: de tropen zijn er al, in: Roos, R. et al. (Ed.) Opgewarmd Nederland: klimaatverandering, natuur, water, landbouw, effecten, aanpak. pp. 73-77, more
 • van Tooren, B. (2004). Mossen: verborgen vooruitgang, in: Roos, R. et al. (Ed.) Opgewarmd Nederland: klimaatverandering, natuur, water, landbouw, effecten, aanpak. pp. 79-83, more
 • Rossenaar, A-J. (2004). Wilde flora: grote verschuivingen, in: Roos, R. et al. (Ed.) Opgewarmd Nederland: klimaatverandering, natuur, water, landbouw, effecten, aanpak. pp. 85-91, more
 • Opdam, P. (2004). Klimaatverandering en ecologische hoofdstructuur, in: Roos, R. et al. (Ed.) Opgewarmd Nederland: klimaatverandering, natuur, water, landbouw, effecten, aanpak. pp. 93-97, more
 • Roos, R.; van Tooren, B. (2004). Flora en fauna in rep en roer, in: Roos, R. et al. (Ed.) Opgewarmd Nederland: klimaatverandering, natuur, water, landbouw, effecten, aanpak. pp. 99-103, more
 • Woudenberg, S.; Roos, R. (2004). Ecosystemen en klimaat, in: Roos, R. et al. (Ed.) Opgewarmd Nederland: klimaatverandering, natuur, water, landbouw, effecten, aanpak. pp. 107-109, more
 • de Peter, F. (2004). Water, mens en landschap: eeuwenlang een gevaarlijk samenspel, in: Roos, R. et al. (Ed.) Opgewarmd Nederland: klimaatverandering, natuur, water, landbouw, effecten, aanpak. pp. 111-117, more
 • Schreijer, M. (2004). Polders, sloten en plassen: binnenwateren in beweging, in: Roos, R. et al. (Ed.) Opgewarmd Nederland: klimaatverandering, natuur, water, landbouw, effecten, aanpak. pp. 119-125, more
 • Geilen, N.; Buiteveld, H.; bij de Vaate, B.; Pelsma, T. (2004). Rivieren: extremen en exoten, in: Roos, R. et al. (Ed.) Opgewarmd Nederland: klimaatverandering, natuur, water, landbouw, effecten, aanpak. pp. 127-133, more
 • Lindeboom, H.; Janssen, G. (2004). Woelige zee, belaagde kust, in: Roos, R. et al. (Ed.) Opgewarmd Nederland: klimaatverandering, natuur, water, landbouw, effecten, aanpak. pp. 135-145, more
 • van Huissteden, K. (2004). Moeras en de broeikas, in: Roos, R. et al. (Ed.) Opgewarmd Nederland: klimaatverandering, natuur, water, landbouw, effecten, aanpak. pp. 147-153, more
 • Mohren, F.; Nabuurs, G-J. (2004). Bomen en bossen, in: Roos, R. et al. (Ed.) Opgewarmd Nederland: klimaatverandering, natuur, water, landbouw, effecten, aanpak. pp. 155-161, more
 • van Tooren, B. (2004). Natuurbeheer: kansen en bedreigingen, in: Roos, R. et al. (Ed.) Opgewarmd Nederland: klimaatverandering, natuur, water, landbouw, effecten, aanpak. pp. 163-165, more
 • Kuikman, P.; Verhagen, J.; Voshaar, J.O. (2004). Landbouw: de kunst van het aanpassen, in: Roos, R. et al. (Ed.) Opgewarmd Nederland: klimaatverandering, natuur, water, landbouw, effecten, aanpak. pp. 167-173, more
 • Vonk, M.; Leemans, R. (2004). Toekomstige natuur in een ander klimaat, in: Roos, R. et al. (Ed.) Opgewarmd Nederland: klimaatverandering, natuur, water, landbouw, effecten, aanpak. pp. 175-181, more
 • Vis, J. (2004). Klimaatbeleid: snel beginnen, lang volhouden, in: Roos, R. et al. (Ed.) Opgewarmd Nederland: klimaatverandering, natuur, water, landbouw, effecten, aanpak. pp. 185-191, more
 • Roos, R. (2004). Epiloog, in: Roos, R. et al. (Ed.) Opgewarmd Nederland: klimaatverandering, natuur, water, landbouw, effecten, aanpak. pp. 195-203, more

Abstract
  Klimaatverandering: eerst een vermoeden, toen een aanname, nu een hard feit - met grote gevolgen voor natuur en mens. Boek en DVD tonen de nu bekende gevolgen voor plant en dier, voor bossen, moerassen, rivieren, kust en zee, voor landbouw, sloten en plassen, èn de gevolgen voor de langere termijn.

  Opgewarmd Nederland: voor iedereen die zich wil infomeren over de gevolgen van klimaatverandering voor natuur, water en landbouw.


All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors