IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Strandbescherming langs de Belgische kust: theorie en praktijk
Lootens, J.; Van Celst, E. (1981). Strandbescherming langs de Belgische kust: theorie en praktijk. Ir Thesis. Rijksuniversiteit Gent. Faculteit Wetenschappen: Gent. Vol. 1 (221p.); Vol. 2 (appendices) pp.

Thesis info:
  Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur; Vakgroep Civiele Techniek; Afdeling Weg- en Waterbouw (AWW), more

Available in  Authors 
Document type: Dissertation

Keywords
  Beach nourishment; Beaches; Coast defences; Groynes; Protection; ANE, Belgium, Belgian Coast [Marine Regions]; Marine

Authors  Top 
 • Lootens, J.
 • Van Celst, E.

Abstract
  Traditioneel wordt het strand langs onze Belgische kust beschermd met strandhoofden. De ontwikkeling van nieuwe technieken voor het ophogen van stranden door kunstmatige zandvoeding heeft ook aan onze kust de tendens doen ontstaan het strand gewoon op te spuiten.
  Vooraleer de strandbescherming langs de Belgische kust te bespreken, wijden we enkele hoofdstukken aan de theorie. In een eerste hoofdstuk behandelen we het natuurlijk regime van een zandkust.
  Na een kort hoofdstuk over diverse kustverdedigingsmiddelen, die in België niet of in mindere mate worden toegepast, gaan we uitgebreid in op de bestaande theorieën over strandhoofden. Vervolgens wijden we een volledig hoofdstuk aan de technieken die kunnen gebruikt worden voor het kunstmatig opspuiten van een strandzone.
  In een laatste hoofdstuk tenslotte bespreken we de strandbescherming, zoals die bestaat langs de Belgische kust. Naast een volledige inventaris van de bestaande strandverdediging, worden de diverse uitvoeringen van strandhoofden en zandsuppletie uitvoerig besproken. Ook de nog uit te voeren werken worden vermeld.
  Bovendien is een analyse van de evolutie van het strand in een strandhoofdenveld, gedurende een korte periode van negen jaar, in dit eindwerk opgenomen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors