IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Rijkswateren-ecotopen-stelsels: uitgangspunten en plan van aanpak
Wolfert, H.P. (1996). Rijkswateren-ecotopen-stelsels: uitgangspunten en plan van aanpak. RIZA notitie, 96.050. RWS,RIZA: Lelystad. ISBN 9036950163. 35 + bijlage pp.
Part of: RIZA notitie. RIZA: Lelystad, more

Available in  Author 

Author  Top 
  • Wolfert, H.P.

Abstract
    Richtlijnen worden gepresenteerd voor het opzetten van ecotopenstelsels, die bruikbaar dienen te zijn bij de voorspelling en beoordeling van effecten van ingrepen op de ecosystemen van de rijkswateren. Het plan richt zich op de uitwerking van ecotopenstelsels voor verschillende groepen van watersystemen ; vandaar dat er sprake is van Rijkswateren-Ecotopen-Stelsels. Met een overkoepelend plan van aanpak wordt vooral beoogd de verschillende stelsels op vergelijkbarew wijze uit te werken, zodat ook boven-regionale en nationale toepassingen mogelijk blijven.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author