IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Vervorming van het terrein veroorzaakt door natuurlijke verschijnselen of door menselijke aktiviteiten. Nationaal colloquium B.C.I.G., Gent, 7-9/X/1981. Algemene verslagen en mededelingen. Toelichtingen bij de exkursie naar Zeebrugge = Déformations du terrain causées par des phénomènes naturels ou des activités humaines. Colloque national C.B.G.I., Gand, 7-9/X/1981. Rapports généraux et communications. Notes concernant l'excursion à Zeebrugge
De Breuck, W. (Ed.) (1981). Vervorming van het terrein veroorzaakt door natuurlijke verschijnselen of door menselijke aktiviteiten. Nationaal colloquium B.C.I.G., Gent, 7-9/X/1981. Algemene verslagen en mededelingen. Toelichtingen bij de exkursie naar Zeebrugge = Déformations du terrain causées par des phénomènes naturels ou des activités humaines. Colloque national C.B.G.I., Gand, 7-9/X/1981. Rapports généraux et communications. Notes concernant l'excursion à Zeebrugge. Geologisch Instituut, Rijksuniversiteit Gent: Gent. VOL. 1 (II, VIII, 499 p.); vol. 2 (IX, 56 p.) pp.

Author  Top 
  • De Breuck, W., editor, more

Content
  • Depret, M. (1981). Kartering met luchtfoto's van het oppervlakteveen, voormalige veenexploitaties en opgevulde kreken te Zeebrugge, in: De Breuck, W. (Ed.) Vervorming van het terrein veroorzaakt door natuurlijke verschijnselen of door menselijke aktiviteiten. Nationaal colloquium B.C.I.G., Gent, 7-9/X/1981. Algemene verslagen en mededelingen. Toelichtingen bij de exkursie naar Zeebrugge = Déformations du terrain causées par des phénomènes naturels ou des activités humaines. Colloque national C.B.G.I., Gand, 7-9/X/1981. Rapports généraux et communications. Notes concernant l'excursion à Zeebrugge. pp. 17-33, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author