IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Kartering met luchtfoto's van het oppervlakteveen, voormalige veenexploitaties en opgevulde kreken te Zeebrugge
Depret, M. (1981). Kartering met luchtfoto's van het oppervlakteveen, voormalige veenexploitaties en opgevulde kreken te Zeebrugge, in: De Breuck, W. (Ed.) Vervorming van het terrein veroorzaakt door natuurlijke verschijnselen of door menselijke aktiviteiten. Nationaal colloquium B.C.I.G., Gent, 7-9/X/1981. Algemene verslagen en mededelingen. Toelichtingen bij de exkursie naar Zeebrugge = Déformations du terrain causées par des phénomènes naturels ou des activités humaines. Colloque national C.B.G.I., Gand, 7-9/X/1981. Rapports généraux et communications. Notes concernant l'excursion à Zeebrugge. pp. 17-33
In: De Breuck, W. (Ed.) (1981). Vervorming van het terrein veroorzaakt door natuurlijke verschijnselen of door menselijke aktiviteiten. Nationaal colloquium B.C.I.G., Gent, 7-9/X/1981. Algemene verslagen en mededelingen. Toelichtingen bij de exkursie naar Zeebrugge = Déformations du terrain causées par des phénomènes naturels ou des activités humaines. Colloque national C.B.G.I., Gand, 7-9/X/1981. Rapports généraux et communications. Notes concernant l'excursion à Zeebrugge. Geologisch Instituut, Rijksuniversiteit Gent: Gent. VOL. 1 (II, VIII, 499 p.); vol. 2 (IX, 56 p.) pp., more

Available in  Author 
Document type: Conference paper

Keyword

Author  Top 
  • Depret, M.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author