IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Floristische en vegetatiekundige studie van de intertidale zeegras- en wiergemeenschappen in Iwatine Bay (Mombasa, Kenya) = Floristic and vegetation study of the intertidal seagrass and algae communities in Iwatine Bay (Mombasa, Kenya)
Provoost, S. (1992). Floristische en vegetatiekundige studie van de intertidale zeegras- en wiergemeenschappen in Iwatine Bay (Mombasa, Kenya) = Floristic and vegetation study of the intertidal seagrass and algae communities in Iwatine Bay (Mombasa, Kenya). MSc Thesis. Rijksuniversiteit Gent, Faculteit der Wetenschappen: Gent. 124 pp.

Thesis info:
    Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium Plantkunde, more

Keywords
    Sea grass; Weeds; ISW, Kenya, Mombasa, Iwatine Bay; Marine

Author  Top 
  • Provoost, S., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author