IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Voorbereidingsbesluit Westerscheldemond
Van Nassau, J.M.A.; Van der Doef, J.C.Th. (1994). Voorbereidingsbesluit Westerscheldemond. [S.n.]: Vlissingen.

Keyword
    Marine

Authors  Top 
  • Van Nassau, J.M.A.
  • Van der Doef, J.C.Th.

Abstract
    19 januari 1994 Vlissingen aanlegbepalingen van het huidige voorbereidingsbesluit zodanig geredigeerd dat deze thans een verdieping juridisch bezien in de weg staan. B en W heeft voorgesteld tekst aan te passen Vaste commissies voor advies Ruimtelijke Ordening en Verkeer en die voor Openbare werken Stadsbeheer en Milieu kunnen zich niet verenigen met voorstel (geen garantie milieucompensatie) wordt nieuw voorbereidingsbesluit voorgesteld met intentie algemeen verbod op uitvoeren baggerwerkzaamheden niet behorend tot normale onderhoud, waardoor blijvende onevenredige schade wordt toegebracht aan natuurwetenschappelijke waarde van gebied incl. besluit 27 januari 1994.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors