IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Grensoverschrijdend waterbeheer in het stroomgebied van de Schelde
Van Ast, J. (2001). Grensoverschrijdend waterbeheer in het stroomgebied van de Schelde. H2O 34(1): 19-22
In: H2O: Tijdschrift voor Watervoorziening en Waterbeheer. Nijgh Periodieken/Stichting tot uitgave van het tijdschrift H2O: Rijswijk. ISSN 0166-8439, more

Available in  Author 

Author  Top 
  • Van Ast, J.

Abstract
    Met de nieuwe Kaderrichtlijn Waterbeleid van de Europese Unie wordt meer dan voorheen uitgegaan van de stroomgebiedbenadering. Ook internationale watersystemen zoals dat van de rivier de Schelde krijgen hiermee te maken. De recente ontwikkelingen in het Scheldegebied passen in de geest van de Richtlijn. Niettemin zullen verdere institutionele arrangementen voor het internationaal waterbeheer van de rivier de Schelde gewenst zijn, waarbij de interactie met watersysteem en maatschappij meer aandacht krijgt . In het volgende wordt na een verkenning van de problemen waarmee het stroomgebied te maken heeft nader aandacht besteed aan de stappen die in internationaal verband het overwegen waard zijn. Het zijn de belangrijkste Het zoeken naar verbeteringen vormde het hoofddoel van een promotie-onderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam dat afgelopen zomer werd afgerond.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author