IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Zeeuws Kustbeleidsplan 2004: bescherming tegen overstromingen in de provincie Zeeland
Projectgroep Zeeuws Kustbeleidsplan (2005). Zeeuws Kustbeleidsplan 2004: bescherming tegen overstromingen in de provincie Zeeland. Provincie Zeeland, Waterschap Zeeuwse Eilanden, Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, Rijkswaterstaat Directie Zeeland: The Netherlands. 45 pp.

Available in  Author 

Keywords
    Flood plains; Flooding; ANE, Netherlands, Zeeland [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Projectgroep Zeeuws Kustbeleidsplan

Abstract
    Voor u ligt het Zeeuws Kustbeleidsplan 2004, het tweede kustbeleidsplan voor de provincie Zeeland. Het beleidsplan gaat over het grensgebied tussen zee en land langs de Noordzee, de Oosterschelde en de Westerschelde. Centraal staan de zorg voor de waterkeringen en de bescherming die deze bieden tegen overstromingen. Het plan geeft aan op welke manier het rijksbeleid voor de kust uitwerkt in Zeeland en hoe het kustbeleid samenhangt met andere activiteiten in de kustzone. Het Zeeuws Overlegorgaan Waterkeringen (ZOW) is de opsteller van het Zeeuws Kustbeleidsplan 2004. Het ZOW is een bestuurlijk overleg over de waterkeringszorg in Zeeland. Deelnemers zijn de provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, de twee Zeeuwse waterschappen en de Noordzeekustgemeenten. Om de inhoud van het Zeeuws Kustbeleidsplan mede vorm te geven, zijn twee werkconferenties georganiseerd. Aan beide conferenties hebben ongeveer honderd mensen deelgenomen, afkomstig uit tientallen organisaties die betrokken zijn bij de kustzone. In de eindfase zijn de kustgemeenten, de recreatie- en toerismesector en de natuur- en landschapssector nogmaals geconsulteerd. De conferenties en de consultaties zijn gebruikt om dit tweede kustbeleidsplan een integraler karakter te geven dan het eerste. De verwachting is dat het tweede kustbeleidsplan door de conferenties en consultaties ook meer bekendheid en draagvlak zal genieten dan het eerste plan.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author