IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Berichten aan zeevarenden 2006(1)
(2006). Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1). Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Leefmilieu en Infrastructuur. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Waterwegen Kust. Hydrografie: Oostende. 191 pp.
Part of: Berichten aan zeevarenden. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Leefmilieu en Infrastructuur. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Waterwegen Kust. Hydrografie: s-Gravenhage. ISSN 0166-932X, more

Available in
Document type: Legislation

Keywords

Content
 • (2006). Algemene reglementering van toepassing in de Belgische wateren, in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 9-10, more
 • (2006). Officiële radioberichten bestemd voor de Belgische koopvaardijschepen: het BELMAR systeem, in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 12-17, more
 • (2006). Belgische kust: station "Oostende-radio" en "Antwerpen-radio", in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 18-20, more
 • (2006). ISPS reglementering, in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 21-22, more
 • (2006). Naval cooperation and guidance of shipping (NCAGS), in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 23-34, more
 • (2006). Radio navigatie berichten, in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 35, more
 • (2006). Weerbericht en aankondigingen van stormweer en harde winden, in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 38-41, more
 • (2006). Schikkingen te treffen bij onderzeebootongeval, in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 42-43, more
 • (2006). Behandeling van in zee opgeviste mijnen en explosieven, in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 44-46, more
 • (2006). Loodsdienst in de Scheldemonden en op de Belgische kusthavens, in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 48-51, more
 • (2006). Besluit vrijstelling loodsplicht Schelde-reglement, in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 51-53, more
 • (2006). Verscherpte loodsplicht voor vaartuigen in de Belgische territoriale zee en vaarwateren onder de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest, in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 56-60, more
 • (2006). Bestelregeling loodsen voor schepen met een Vlaamse haven als bestemming, in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 61-68, more
 • (2006). Meldingsplicht verklaringhouders, in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 69, more
 • (2006). Bijzondere seinen en onderrichtingen ter rede Vlissingen, in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 69-73, more
 • (2006). Schelde en haar mondingen bovenmaats zeevaartuig, in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 76, more
 • (2006). Westerschelde: op- en afvaartregeling naar/van Antwerpen, in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 77-82, more
 • (2006). Beneden en Boven Zeeschelde: toelating tot aanmeren, in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 83-84, more
 • (2006). Vessel traffic services: Schelde en haar mondingen: uitbreiding van het werkingsgebied, in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 84-85, more
 • (2006). Vessel traffic services: Schelde en haar mondingen, in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 85-103, more
 • (2006). VTS-SM information betreffende de vaarweg, in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 103-104, more
 • (2006). Gespreksdiscipline Vessel Traffic Services Schelde en haar mondingen (VTS-SM), in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 104-107, more
 • (2006). Schelde: slepen van moeilijk handelbare schepen en/of varende tuigen, in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 107-112, more
 • (2006). Loodsen op afstand bij gestaakte loodskruispost in de Scheldemonden, in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 112-119, more
 • (2006). Loodsen op afstand (LOA): inlichting voor de scheepvaart, in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 120, more
 • (2006). Helibeloodsing bij alle weersomstandigheden, in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 120-125, more
 • (2006). Belgische kusthavens: bovenmaats zeeschip, in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 126, more
 • (2006). Belgische kust: verkeersseinen, in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 127-128, more
 • (2006). Haven Nieuwpoort: snelheidsbeperking, in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 128-129, more
 • (2006). Haven van Nieuwpoort: bijzondere verkeersseinen, in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 129, more
 • (2006). Haven van Nieuwpoort: afsluiten gedeelte van de jachthaven Novus Portus bij storm, in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 130, more
 • (2006). Haven Oostende: bijzondere verkeersseinen - flikkerlichten, in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 131-134, more
 • (2006). Haven Blankenberge: snelheidsbeperking voor werktuiglijk voortbewogen vaartuigen, in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 135, more
 • (2006). Haven Zeebrugge: waarschuwingslichtsignaal, in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 135, more
 • (2006). Haven Zeebrugge: blauw-geel zwaailicht, in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 138, more
 • (2006). LNG-vaart: procedures, in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 138-148, more
 • (2006). Zeebrugge haven: havenseinen aan de nieuwe dammen, in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 148-149, more
 • (2006). Waarschuwing omtrent het gebruik van niet-equivalente elektronische zeekaarten, in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 150, more
 • (2006). World Geodetic System 1984 (WGS84), in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 151, more
 • (2006). (Differential) Global Positioning System: theorie en praktijk, in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 152-155, more
 • (2006). Toelichting op het gebruik van RNC en ENC in ECDIS, in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 156-157, more
 • (2006). Onderzeese kabels en pijpleidingen, in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 157-159, more
 • (2006). Oceanografische en andere dergelijke stations, in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 160, more
 • (2006). Bescherming van offshore installaties, in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 161, more
 • (2006). Minimum eisen waaraan bepaalde tankers moeten voldoen die een Belgische haven willen aanlopen, in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 164, more
 • (2006). Reglement vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen (RVGZ), in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 164-166, more
 • (2006). Controle op de verklaring inzake de financiële zekerheid ter dekking van de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade door verontreiniging door olie, in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 167, more
 • (2006). The West European Tanker Reporting System (WETREP), in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 167-176, more
 • (2006). Verontreiniging van het zeewater door olie en andere schadelijke stoffen, in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 177-179, more
 • (2006). Ankeren van schepen met schade na een incident, in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 180-181, more
 • (2006). Zeewaartse schietoefeningen: algemene bepalingen, in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 181-182, more
 • (2006). Nieuwpoort: zeewaartse schietoefeningen midden en grote sector, in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 183-184, more
 • (2006). Noordzee: S sector schietoefeningen op drijvende doelen, in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 184, more
 • (2006). Zone voor het laten ontploffen van oorlogsmunitie en oefenmijnen beNE Ankergebied Westhinder, in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 185, more
 • (2006). Belgische kust: zones voor mijnleg-, mijnjaag- en mijnveegoefeningen, in: Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 186-187, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top